Etkinlik Programı

Hemen Başvur

GELECEĞE BİR BAKIŞ

  • SÜRE: 1 SAAT
  • KONUŞMACI: Uğur Ergün, Türk Telekom Akademi

Amaç

Türk Telekom Akademi Geleceğe Değer Projesi kapsamında Bilgi ve İletişim teknolojilerinin şekillendirdiği gelecek konusunda üniversite öğrencilerini bilgilendirmek ve kendilerini bu geleceğin gereği olan yaşam boyu öğrenme ve değişime açık olma konularında teşvik etmek.

İçerik Ana Hatları

2020 yılında Eğitim, Eğlence, Alışveriş, Sağlık

  • Eğitim: Mehmet dönem projesi yapmaktadır. Ayşe, Andrew ve Song ile. Dünya’nın dört ayrı şehrindeki dört öğrenci aynı konuda proje seçtikten sonra sosyal ağlar sayesinde birbirlerini bulmuşlar, farklılıklarını ve ortak yanlarını bir araya getirmişlerdir.
  • Eğlence: Mehmet yorgun bir günün sonunda evde televizyonun karşına geçer. Türkiye ve dışındaki arkadaşları tarafında tavsiye edilen bir filmi seçer ve izler. Film sırasında kişisel reklam görür, film ve tanıtılan bir ürün hakkında görüş belirtir.
  • Alışveriş: Mehmet’in annesi alışverişe çıkacaktır. Akıllı buzdolabı ve mutfak dolabı sayesinde eksikler otomatik olarak tamamlanmaktadır ama annesi bayram için özel hazırlıklar yapacaktır.
  • Sağlık: Mehmet’in şeker hastası babası’nın insülin pompası alarm verir. Mehmet hemen babası ve doktorunu arar. Doktorunun pompayı uzaktan “reset”lemesi ile sorun giderilir.